Zbiorniki LPG są przewidziane na 20 lat eksploatacji, pod warunkiem przeprowadzenia badania technicznego po 10 latach użytkowania.

Przeprowadzamy legalizację zbiorników LPG na kolejne 10 lat od daty wyznaczonego badania technicznego:

  • zbiorników zamontowanych w kraju, którym skończył się termin badania po 10 latach eksploatacji,
  • zbiorników gazowych w samochodach sprowadzonych z zagranicy.

Wykonujemy także badania zbiorników w autach po wypadku.
Posiadamy stanowisko laboratoryjne oraz autoryzację Transportowego Dozoru Technicznego do przygotowania i badań zbiorników LPG.

Formularz rejestracji zbiornika do legalizacji

Zapraszamy do pobrania i uzupełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO LEGALIZACJI przed zgłoszeniem się do legalizacji zbiornika.

Legalizujemy zarówno zbiornik jak i wielozawór lub zespół zaworów (typ holenderski), nie ma potrzeby wymiany zaworów wraz ze zbiornikiem, dzięki temu koszty obniżają się o połowę.

Średnia cena wymiany zbiornika i wielozaworu to: 700-800 zł

Cena legalizacji zespołu zbiornik – wielozawór to: 300 zł

Cena legalizacji zbiorników typu holenderskiego lub instalacji 5 generacji (z pompą gazu w zbiorniku): 450 zł

Cena legalizacji zbiornika zdemontowanego z auta to: 250 zł lub 400 zł

W przypadku, gdy zbiornik zamontowany jest nietypowo (np. pod autem, z osłonami, zbiornik zewnętrzny zamontowany wewnątrz), pobrana zostanie dopłata za demontaż i montaż zbiornika w wysokości od 50 zł do 100 zł

W sprawie terminów legalizacji zbiorników prosimy o KONTAKT z naszą firmą.

Zbiorniki dostarczane do legalizacji muszą być opróżnione z gazu! Zbiornik zawierający gaz nie będzie przyjęty do badań, lub zostanie pobrana dodatkowa oplata w wysokości minimum 50 zł.