• Montaż i serwis samochodowych instalacji gazowych, Legalizacja zbiorników LPG

Legalizacja zbiorników LPG i CNG

Zbiorniki LPG i CNG są przewidziane na maksymalnie 20 lat eksploatacji, pod warunkiem przeprowadzenia badania okresowego technicznego po 10 latach użytkowania. W przypadku butli CNG konieczne jest przeprowadzenie badania doraźnego co 3 lata.

Przeprowadzamy legalizację zbiorników LPG i CNG :

– zbiorników LPG zamontowanych w kraju – na kolejne 10 lat

– butli gazowych LPG w samochodach sprowadzonych z zagranicy

– zbiorników LPG w samochodach które uległy kolizji drogowej

– doraźne badania zbiorników LPG i CNG – na 3 lata

***** POBIERZ - Formularz zgłoszenia do legalizacji zbiornika LPG *****

Posiadamy stanowisko laboratoryjne oraz autoryzację Transportowego Dozoru Technicznego do przygotowania i badań zbiorników LPG.

Upoważnienie Transportowego Dozoru Technicznego na legalizacja zbiorników lpg

Legalizujemy zarówno zbiornik jak i wielozawór lub zespół zaworów (typ holenderski), nie ma potrzeby wymiany zaworów wraz ze zbiornikiem, dzięki temu koszty obniżają się o połowę.

Średnia cena wymiany zbiornika i wielozaworu to:  700-800zł

Cena legalizacji zbiorników LPG:

– zespołu zbiornik – wielozawór to: 300 zł

– instalacji 5 generacji (z pompą gazu w zbiorniku): 450zł

–  zdemontowanych z auta to: 250zl lub 400zł

Cena legalizacji doraźnej zbiornika LPG 230 zł

Cena legalizacji zbiornika CNG –   500zł – gdy przeprowadzane jest badanie jednego zbiornika

250zł/szt – gdy przeprowadzane jest badanie więcej niż jednego zbiornika

W przypadku gdy zbiornik zamontowany jest nietypowo (np. pod autem, z osłonami, zbiornik zewnętrzny zamontowany wewnątrz) pobrana zostanie dopłata za demontaż i montaż zbiornika w wysokości od 50zł do 100zł

W sprawie terminów legalizacji zbiorników prosimy o KONTAKT z naszą firmą.

Zbiorniki dostarczane do legalizacji muszą być opróżnione z gazu! Zbiornik zawierający gaz nie będzie przyjęty do badań.